Akty prawne

 


Statut szkoły PZS nr 2obowiązuje od 29.11.2019 r.


Regulamin dotyczący obowiązującego stroju w PZS 2


Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w PZS nr 2


Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny 2019/2020


Arkusz monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego


Konwencja o prawach dziecka


PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w PZS nr 2