Projekty UE

Erasmus+

W listopadzie młodzież klas 3 aT oraz 3 bT o specjalizacji technik elektryk wzięła udział w trwającym dwa tygodnie projekcie Erasmus + w Dreźnie. W ramach projektu uczniowie odbyli prowadzone w języku angielskim szkolenie o tematyce alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Mieli także okazję uczestniczyć w bogatym programie kulturalno – naukowym, w którym przeprowadzali doświadczenia między innymi z zakresu organicznych ogniw fotowoltaicznych, zwiedzali elektrownie wodne, interaktywne wystawy muzealne, fabrykę Volkswagen’a, czy miasto Berlin.

Wyjazd zakończył się sukcesem w postaci pozytywnie ocenionych prezentacji oraz otrzymanych przez uczniów certyfikatów.

 

 


 

 

LogoProjekt

 

ZINTEGROWANY
PROJEKT ZAWODOWY
POWIATU WEJHEROWSKIEGO

 

Projekt 3.3.1

Projekt 4.1

 

 

 

 

 

 


 

 

Print

W dniach 1.06 – 5.06.2015 r. odbyła się wymiana młodzieży polsko-niemieckiej.

24 uczniów z Berufliche Schule w Husum (Niemcy) przybyło do naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami: Wolfgangiem Biegemann i Michaelem Jensen.

ZSP nr 2 reprezentowało 34 uczniów z różnych klas oraz dwóch nauczycieli języka niemieckiego: Aleksander Staszkiewicz i Elżbieta Kurzawa.

W ramach projektu wymiany polsko-niemieckiej zorganizowano:
– zajęcia w pracowni elektrycznej i informatycznej,
– zabawy integracyjne, zajęcia sportowe,
– zwiedzanie Wejherowa oraz wyjazdy do Gdyni, Gdańska, Malborka i Łeby.

Uczniowie obu szkół codziennie grali w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
W piątek zorganizowano pożegnalny grill.
Największą atrakcją dla gości przybyłych z Niemiec okazały się ruchome wydmy.
Najwięcej radości uczniom obu szkół sprawiły mecze piłki nożnej.
Uczniowie bardzo miło spędzili ze sobą czas i nadal utrzymują ze sobą kontakt.

 


 

SZEROKOPASMOWI SĄ PRZYSZŁOŚCIOWI!

 

W naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu pn. „SZEROKOPASMOWI SĄ PRZYSZŁOŚCIOWI! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim – specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, w partnerstwie z Edukacyjnym Centrum Doskonalenia w Gdańsku, zaproponowała udział w projekcie uczniom naszej szkoły oraz uczniom Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów z obu szkół (dwa cykle po 30 osób), kształcących się w zawodzie technik elektronik.

W ramach projektu będzie opracowany i wdrożony program zajęć specjalizacyjnych technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej oraz realizowane będą bezpłatne moduły szkoleniowo-doradcze:
– kurs na świadectwo kwalifikacyjne SEP;
– kurs AutoCad;
– podstawy prawa telekomunikacyjnego;
– spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe).

Pracownie szkolne zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt (m.in.: spawarka światłowodowa, reflektometr optyczny czy mierniki poziomu sygnału), a beneficjenci będą odbywać praktyki zawodowe w firmach branżowych, uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do firm związanych z tematem projektu oraz pojadą do Kolonii, na targi telekomunikacyjne ANGA.

 


 

Nazwa projektu:

Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w powiecie
Wejherowskim– I Etap-Budowa Hali Sportowej

Nr umowy: Z/2.22/III/3.5.1/024/04/U/1/08 z dnia 02.12.2008 r.

 


 

Szkoła sukcesu

http://szkola-sukcesu.eu/

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————–

Stypendium w ramach programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Elżbieta Kurzawa – otrzymała od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie stypendium w ramach programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej i uczestniczyła w dniach od 25.07.2011 do 5.08.2011 r. w zagranicznym dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka niemieckiego w Actilingua Academy we Wiedniu.

Poznała na nim bardzo dużo metod aktywizujących i motywujących uczniów do nauki języka niemieckiego, które oczywiście wykorzystała w pracy i którymi podzieliła się z innymi germanistami pracującymi w naszej szkole.

W wiedeńskim szkoleniu uczestniczyli germaniści z Hiszpanii, Włoch, Węgier, Słowacji, Czech i Polski.

Każdy z uczestników musiał zaprezentować swój warsztat pracy, szkołę i region, w którym się ta szkoła znajduje.

Pani Elżbieta miała okazję zareklamować w Austrii ZSP nr 2 w Wejherowie.

—————————————————————————————

Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Elżbieta Kurzawa – otrzymała stypendium od Niemieckiej Organizacji ds. Współpracy z Zagranicą i miała okazję reprezentować naszą szkołę:

 –  w dniach 15 – 18 kwietnia 2012 r. na seminarium „Trzej silni partnerzy” na temat współpracy młodzieży szkolnej z Polski, Rosji i Niemiec;

– w dniach 18 – 21 kwietnia 2012 r. na intensywnym kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe nauczycieli języka niemieckiego z Polski i Rosji w zakresie krajoznawstwa.

Seminarium zostało sfinansowane i przeprowadzone przez Niemiecką Organizację ds. Współpracy z Zagranicą, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację ds. Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży.

Program szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe trwał łącznie 35 godzin i zawierał:

– informacje na temat metod organizowania wymiany młodzieży szkolnej

(m.in. zasady pracy w grupach, animacje językowe, rozgrzewki tzw. Warm-Ups i organiza cję zajęć w mieście),

– informacje na temat dofinansowania wymian młodzieży szkolnej przez Polsko-Niemiecką  Współpracę Młodzieży, Fundację ds. Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży i Nie miecką Organizację ds.Współpracy z Zagranicą,

– warsztat na temat organizacji międzynarodowych kontaktów międzyszkolnych,

– wymianę doświadczeń i informacje na temat giełdy kontaktów,

– przeprowadzenie dwóch zajęć dotyczących uzyskiwania informacji kulturoznawczych,

– wycieczkę do miejscowości Schwerin z elementami kulturoznawczymi i historycznymi,

– informacje na temat nowych książek w języku niemieckim i zmian w języku niemieckim

W seminarium uczestniczyło łącznie 30 osób – 10 germanistów z Polski, 10 z Rosji i 10 z Niemiec.

Pani Elżbieta Kurzawa miała okazję zaprezentować naszą szkołę i region, w którym nasza szkoła się znajduje, nawiązała kontakt z Panią Beatą Ratajczak – koordynatorem współpracy polsko-niemieckiej, która jest zainteresowana organizacją wymiany młodzieży szkolnej pomiędzy naszą szkoła i szkołą w Hamburgu.

Germaniści z Rosji również byli zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie wymiany młodzieży – na zasadzie trójwymiany – między Polską, Rosją i Niemcami.