Przetargi

Archiwum przetargów


Plan zamówień:

 

1. Aktualizacja planu postępowań: [pobierz]

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień:  [pobierz]


BAZA KONKURENCYJNOŚCI

NA ZADANIE PN.:

 

Usługa realizacji kursu Auto Cad stopień I dla 100 uczniów w 10 grupach po 10 uczniów

 w ramach projektu:

 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

LINK ogłoszenia –> [przejdź]

ZAPYTANIE O CENĘ –

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SZACOWANEGO NA KWOTĘ NIŻSZĄ NIŻ 30.000 EURO

 

 

[pobierz]

 

******

Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 16.10.2020

[Pobierz]

******

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 21.10.2020

[Pobierz]

 

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.2020

[Pobierz]

 

******

Rozstrzygnięcie ogłoszenia 26.10.2020

[Pobierz]

 

 


Remont dachu budynku hali sportowej oraz prace remontowe w budynku głównym
Powiatowego Zespołu Szkół nr2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.

Ogłoszenie o zamówieniu link –> [przejdź]

załączniki:

1.      Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ [pobierz]
2.      Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ [pobierz]
3.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ [pobierz]
4.      Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ [pobierz]
5.      Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ [pobierz]
6.      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ [pobierz]
7.      Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ [pobierz]
8.      Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ [pobierz]
9.      Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ [pobierz]
10.  Przedmiar robót – zał. nr 9 SIWZ [pobierz]  , [pobierz]  
11.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 [pobierz]
12.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 11 [pobierz]
13.  dokumentacja projektowa – zał. nr 12 [pobierz]
14.  SIWZ [pobierz]

 

******

Informacja z otwarcia ofert 06.07.2020

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.07.2020

[Pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  15.07.2020

[Pobierz]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ,

A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wraz z montażem pracowni dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w ramach projektu 4.1 Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Grupa rodzajowa:

a) urządzenia pomiarowe,
b) narzędzia, elektronarzędzia,
c) osprzęt elektryczny.

 

1. INFORMACJA O OGŁOSZENIU – baza konkurencyjności [pobierz]

 

******

Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 13.3.2020

[Pobierz]

Odpowiedź nr 2 na pytania z dnia 13.3.2020

[Pobierz]

Odpowiedź nr 3 na pytania z dnia 13.3.2020

[Pobierz]

Protokół z dnia 17.3.2020

[Pobierz]

Wybór / odrzucenie wykonawcy  z dnia 19.3.2020

[Pobierz]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ,

A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wraz z montażem pracowni dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w ramach projektu 4.1 Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Grupa rodzajowa – stanowiska fotowoltaiczne

 

 1. 1. INFORMACJA O OGŁOSZENIU – baza konkurencyjności [pobierz]

******

Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 13.3.2020

[Pobierz]

Protokół z dnia 16.3.2020

[Pobierz]

******

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2020

[Pobierz]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ,

A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA:

 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wraz z montażem pracowni dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w ramach projektu 4.1 Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Grupa rodzajowa – maszyny i silniki

 

 

 1. 1. INFORMACJA O OGŁOSZENIU – baza konkurencyjności [pobierz]

******

Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 10.3.2020

[Pobierz]

******

Korekta  z dnia 11.3.2020

[Pobierz]

******

Protokół z dnia 13.3.2020

[Pobierz]

******

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2020

[Pobierz]


Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

 1. 1. Ogłoszenie

******

Informacja z otwarcia ofert  24.7.2019

[Pobierz]

******


Wyposażenie, doposażenie pracowni  dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

załączniki:

 

 

1.  Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. SIWZ – Edytowalny

3. Opis przedmiotu zamówienia, wymiary okien

W odpowiedzi do zapytania nr 1 z dnia 4 marca 2019 r.

[Pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 8.3.2019

[Pobierz]

******

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.03.2019

[Pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  18.04.2019

[Pobierz]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ, A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA:

 

 

Usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie – „Kursy z zakresu spawania”

 

 

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

1. INFORMACJA O OGŁOSZENIU – [pobierz]

2. BAZA KONKURENCYJNOŚCI- [Pobierz]

3. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT – [Pobierz]

 


„Remont podłogi w  hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych” 

przy

Powiatowym Zespole Szkół nr 2   

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”  w Wejherowie

 

 

 1. 1. Ogłoszenie [pobierz]
 2. 2. SIWZ [pobierz]
 3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
 4. 4. Wzór umowy [pobierz]
 5. 5. Przedmiar robót [pobierz]
 6. 6. STWIOR [pobierz]
 7. 7. Rzut  podłogi [pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 1 z dnia 4 października 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 2 z dnia 9 października 2018 r.

[Pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 10.10.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.10.2018

[Pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  22.11.2018

[Pobierz]

 


Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowiska pracy ucznia w PZS nr 2 w Wejherowie realizujących staże i praktyki w ramach realizacji projektu 3.3.1 

RPO WP 2014-2020 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. ogłoszenie o zamówieniu [Pobierz ]

2. opis przedmiotu zamówienia dla części I [DOC , PDF]

3. opis przedmiotu zamówienia dla części II [DOC, PDF]

4. SIWZ [Pobierz]

 

******

Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.11.2018

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  20.12.2018

[Pobierz]

 


Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

załączniki:

 

 1. 1. Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz]
 2. 2. SIWZ [pobierz]
 3. 3. Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
 4. 4. Wymiary okien [pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 1 z dnia 16 października 2018 r.

[Pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 25.10.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.11.2018

[Pobierz]

******

Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.11.2018

[Pobierz]

******

Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.12.2018

[Pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  31.12.2018

[Pobierz]


Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz  wyposażenie pomieszczeń dodatkowych

dla

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”

 w Wejherowie

ramach projektu 4.1 Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020

Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu, [pobierz]

2. SIWZ + załączniki, [pobierz]

3. Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy (edytowalny + PDF), [pobierz]

4. Załączniki wersja edytowalna, [pobierz]

 

******

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 20.07.2018

[Pobierz]

******

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.07.2018

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 1 z dnia 19 lipca 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 2 z dnia 23 lipca 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 3 z dnia 01 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 4 z dnia 07 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 5 z dnia 08 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 6 z dnia 08 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 7 z dnia 08 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

W odpowiedzi do zapytania nr 8 z dnia 08 sierpnia 2018 r.

[Pobierz]

******

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.08.2018

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

[Pobierz]

******

Sprostowanie 

[Pobierz]

******

 Załącznik nr 2 do części nr 3 z dnia 17.08.2018

[Pobierz]

******

Sprostowanie  z dnia 20.08.2018

[Pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 03.09.2018

[Pobierz]

******

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.09.2018

[Pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia  22.10.2018

[Pobierz]

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 30.000 EURO NA:

dostawę narzędzi dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie

stanowiących stanowiskowe wyposażenie dla uczniów realizujących staże i praktyki

 

Ogłoszenie

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Projekt umowy

 

SIWZ

 

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 15.05.2018

[Pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 16.05.2018

[Pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018

[Pobierz]

******

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

[Pobierz]

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ, A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NA:
dostawę odzieży stanowiska pracy ucznia w ZSP nr 2 w Wejherowie w ramach realizacji projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Informacje o ogłoszeniu

 

link do zadania: KLIK

 


Zlecenie na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie: „Kurs programowania sterowników przemysłowych”, w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link: KLIK

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert: KLIK


Zlecenie na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie: „Kurs programowania sterowników przemysłowych”, w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link: KLIK

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert:KLIK

Unieważnienie postępowania: KLIK


Zamówienie na przeprowadzenie Szkolenia BHP wstępnego – ogólnego dla uczestników projektu 3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Link: KLIK

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert: KLIK

 


Zamówienie na zakup i dostawa wyposażenia stanowiskowego – pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie biorących udział w stażach i praktykach w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanego projektem.

Link: KLIK

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert: KLIK


Zamówienie na dostawę odzieży stanowiska pracy ucznia w ZSP nr 2 w Wejherowie w ramach realizacji projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Link: KLIK

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert: KLIK

 


Zapytanie o cenę – dotyczy zamówienia publicznego szacowanego na kwotę niższa niż  30.000 EURO

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2


Zapytanie o cenę – dotyczy zamówienia publicznego szacowanego na kwotę niższa niż  30.000 EURO

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

******

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: [pobierz]


Usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie:

 

a) część 1 – „Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV”,
b) część 2 – „Kurs z wybranych zagadnień z instalacji tzw. inteligentnych budynków”,
c) część 3 – „Kurs programowania sterowników przemysłowych”,
d) część 4 – „Kurs eksploatacji dźwigów elektrycznych”.

 

w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. 1. Ogłoszenie
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Zalacznik Nr 1 do SIWZ_FORMULARZ OFERTY
 4. 4. Zalacznik Nr 2 do SIWZ_Oswiadczenie _wstepne
 5. 5. Zalacznik Nr 3 do SIWZ_Grupa _kapitalowa
 6. 6. Zalacznik Nr 4 _do_siwz_wzor-umowy
 7. 7. Zalacznik Nr 5 do SIWZ_Oswiadczenie-o_powierzeniu_podwykonawcom_czesci_zamowienia
 8. 8. Zalaczniki_7.1_do.7.4_do SIWZ_Wykazy_osob
 9. 9.  Zalaznik_Nr_6_do_SIWZ_Wykaz_zamowien

******

 Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią: [pobierz]

******

 Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią: [pobierz]

******

 Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią: [pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 26.09.2017

[pobierz]

******

Część: 1

 Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. części 1

 [pobierz]

*

Część: 2

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. części 2

 [pobierz]

*

Część: 3

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzieleniu zamówienia publicznego

 [pobierz]

*

Część: 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzieleniu zamówienia publicznego

 [pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

[pobierz]


Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

 1. 1. Ogłoszenie

******

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2017

[pobierz]


„Rozbudowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

******

Informacja z otwarcia ofert 26.04.2017

[pobierz]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017

[pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.06.2017

[pobierz]

 


„Rozbudowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 04.04.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 06.04.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 07.04.2017

[pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 10.04.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie

zamówienie publicznego  z dnia 11.04.2017

[pobierz]

 


Ogłoszenie o zamówieniu

na:

Usługę  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją inwestycji pn.:

” Rozbudowa  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

 1. 1. Ogłoszenie
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. 4. Załącznik nr 1 do SIWZ -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (roboty budowlane)
 5. 5. PBW-TOM I-zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja instalacje sanitarne – cześć 1
 6. 6. PBW-TOM I-zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja instalacje sanitarne – część 2
 7. 7. PBW-TOM II-ins.elektryczne i telekomunikacyjne
 8. 8. PBW-TOM III-ins.telekomunikacyjne
 9. 9. Proj. bud.-wyk. kanalizacja deszczowa
 10. 10. Proj.bud.-wyk. przyłącze ciepłownicze do budynku użyteczności publicznej
 11. 11. Proj.bud.-wyk. przyłącze wod – kan częśc podziemna
 12. 12. Proj.bud.-wyk. węzeł cieplny
 13. 13. Projekt rozbiórki
 14. 14. Przedmiary oraz specyfikacje techniczne

15. Aktywne załączniki SIWZ

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 27.02.2017

[pobierz]

******

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.2017

[pobierz]

******

Modyfikacja – treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  01.03.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 07.03.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 08.03.2017

[pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 14.03.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.05.2017

[pobierz]

 


„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 1. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

 1. 1. Ogłoszenie o zamówieniu – fotowoltaika
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 4. 4. Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia
 5. 5. Załącznik nr 2 – Oswiadczenie jednolity dokument
 6. 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23
 7. 7. Załącznik nr 4 – projekt umowy
 8. 8. Załącznik nr 4 do umowy – oświadczenie podwykonawcy
 9. 9. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – przedmiar robót
 10. 10. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – STWIOR
 11. 11. Załącznik nr 5 – Ekspertyza Konstrukcyjna
 12. 12. Załącznik nr 5 – Opis techn_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 13. 13. Załącznik nr 5 – Rysunki_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 14. 14. Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych
 15. 15. Załącznik nr 7 – Wykaz oświadczenie dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 02.02.2017

[pobierz]

******

!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia !!!

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 03.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 07.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 4 wraz z odpowiedzią z dnia 08.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 5 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 6 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 7 wraz z odpowiedzią z dnia 13.02.2017

[pobierz]

Informacja z otwarcia ofert  15.02.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie pn.:

„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 1. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.03.2017

[pobierz]


USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie”

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

  1. Ogłoszenie 2. Ekspertyza Techniczna 3. Opis techniczny 4. Przedmiar robót 5. Rysunki i rzuty 6. SIWZ 7. Specyfikacja Techniczna- STWIOR

******

!!! Informacja o unieważnieniu postępowania !!!

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.

Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki

nazwa zadania:

 • usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :
 • „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

[pobierz]

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BOHATERSKIEJ ZAŁOGI ORP „ORZEŁ” W WEJHEROWIE

                                                                                            Wejherowo, dnia 30 grudnia 2016 r.

  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie ul. Strzelecka 9 84-200 Wejherowo   Nazwa stanowiska: specjalista ds. uczniowskich Wymiar etatu: 1 etat   Ogłoszenie – cały tekst (plik *.pdf)