Jak wytwarzana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – PV, Wind.

 

 

 

 

Dnia 11.02.2021r. młodzież klasy 4aT i 4bcT uczestniczyła w spotkaniu z Panem Sebastianem Godkiewicz – pracownikiem Spółki Global Maritime – praktykiem i specjalistą, zajmującym się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Spotkanie online przygotowane zostało we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Spółką Global Maritime pod hasłem: „Jak wytwarzana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – PV, Wind”.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii, jej wytwarzaniem z podziałem na rodzaje odnawialnych źródeł energii, z którymi mamy do czynienia tj. elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, biomasowe, geotermalne. Prowadzący przedstawił etapy budowy elektrowni wiatrowych, zasady działania elektrowni wodnych i wykorzystywane w nich turbiny wodne, rodzaje i budowę paneli fotowoltaicznych (monokrystalicznych, polikrystalicznych, cienkowarstwowych), ale również wskazał, jak istotne są warunki wietrzności przy określaniu najdogodniejszych warunków lokalizacji elektrowni wiatrowych i gdzie te warunki w Polsce są najbardziej sprzyjające.

Pan Sebastian Godkiewicz podczas spotkania omówił także realizowane projekty związane z budową farm wiatrowych, elektrowni wodnych, szczytowo-pompowych, czy magazynów energii. Wytłumaczył w oparciu o jakie wzory matematyczne, możliwe jest określanie mocy pozyskiwanej energii elektrycznej. Przedstawił również sposoby posadawiania elektrowni morskich, wskazał na istotne elementy dotyczące wpływu elektrowni odnawialnych na środowisko (poziom hałasu, wpływ na życie ptaków, ich populację).

Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali prowadzącemu pytania na czacie. Interesowało ich m.in. jak utylizuje się turbiny wiatrowe, jaka jest wydajność paneli fotowoltaicznych, jak duże są magazyny energii w Polsce, ale również jaki kierunek kształcenia, jakie studia należy ukończyć, aby być przygotowanym do realizacji zadań w zawodzie zajmującym się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Zorganizowane zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu branży morskiej i energii odnawialnej, jak również wskazanie młodzieży kształcącej się w zawodzie technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, możliwości zastosowania m.in. wiedzy teoretycznej z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu przy realizacji zadań w  późniejszej pracy zawodowej.