SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

W związku z zakończeniem I okresu nauki zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w małych grupach wg. zamieszczonego poniżej harmonogramu konsultacji.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI – STYCZEŃ 2021