WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

W związku z sytuacją epidemiczną, powodującą problemy w wielu obszarach funkcjonowania, dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów, którzy mają trudności z bezpośrednią wizytą w poradni psychologiczno – pedagogicznej, a potrzebują różnych form pomocy, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Wejherowie uruchamiła dyżury telefoniczne psychologa i pedagoga:

we wtorki w godz. 13.00 – 14.00 – tel. 505 993 405 (pedagog) w środy w godz. 17.00 -18.00 – tel. 505 993 405 (psycholog)
w czwartki w godz. 13.00 – 15.00 – tel. 505 993 402 (pedagog) w piątki w godz. 13.30 – 15.30 – tel. 505 993 405 (psycholog)

Jednocześnie informujemy, że Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Wejherowie oraz Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Rumi pracują zgodnie z harmonogramem, realizują zadania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Każda osoba potrzebująca pomocy i wsparcia może zgłosić się w godzinach pracy Poradni.

Kontakt:
sekretariat PPP w Wejherowie – numer 58 672 10 08 w godzinach 7.30 – 15.30 sekretariat PPP w Rumi – numer 58 671 09 56 w godzinach 7.30 – 15.30.