Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku

Prosimy maturzystów i absolwentów podchodzących do matury w tym roku o zapoznanie się ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2021.

 

ABSOLWENCI – DODATKOWE INFORMACJE 

 

Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku