Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie

Powiatowy Urząd Pracy – promocja zatrudnienia i instrumenty rynku pracy. 

|| Napisano 1 marca 2021

Młodzież klasy 4dT i 4efT dnia 24.02.2021 r. uczestniczyła w spotkaniu online z pracownikiem  Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie Panią Małgorzatą Kasprzyk.    Na początku spotkania Prowadząca omówiła rynek pracy w ujęciu statystycznym. Przekazała informacje dotyczące zatrudnienia, osób bezrobotnych, stopy bezrobocia,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na  województwo pomorskie  i powiat wejherowski. Następnie Pani Kasprzyk  przedstawiła […]


Jak wytwarzana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – PV, Wind.

|| Napisano 19 lutego 2021

        Dnia 11.02.2021r. młodzież klasy 4aT i 4bcT uczestniczyła w spotkaniu z Panem Sebastianem Godkiewicz – pracownikiem Spółki Global Maritime – praktykiem i specjalistą, zajmującym się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Spotkanie online przygotowane zostało we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Spółką Global Maritime pod hasłem: „Jak […]


09 lutego 2021 – Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Działajmy razem

|| Napisano 10 lutego 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) […]
SZLACHETNA PACZKA 2020 – DZIĘKUJEMY!

|| Napisano 21 grudnia 2020

Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla uczniów, rodziców, nauczycieli i całej społeczności Wejherowskiego Elektryka za wsparcie Szlachetnej Paczki. Udało nam się wesprzeć człowieka w potrzebie, nasi szkolni wolontariusze wykazali się dobrym sercem, rozumieniem potrzeb innych ludzi, życzliwością, empatią i bezinteresowną pomocą! Zebraliśmy i z pomocą wolontariuszy Szlachetnej Paczki dostarczyliśmy wszystkie produkty z listy potrzeb rodziny: […]


Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem policji

|| Napisano 21 grudnia 2020

W ramach działań profilaktycznych i wychowawczych w wtorek 15 grudnia i w środę 16 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w zdalnym spotkaniu z przedstawicielem policji na platformie TEAMS.   Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, asp. Sztab. Anetta Potrykus przeprowadziła prelekcję poświęconą tematyce przemocy rówieśniczej, wykroczeń, czynów karalnych oraz odpowiedzialności cywilnej […]